تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ | 13:1 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
دیابت عوارض متعددی ایجاد می کند و همراه با مشکلات عصبی زیادی است. متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی در تشخیص، درمان و توانبخشی این مشکلات تخصص دارند. با توجه به  دسترسی محدود نوار عصب در سالهای گذشته  و تعداد معدود متخصصین طب فیزیکی، این روش برای بسیاری بیماران و حتی متخصصین  نا آشنا می باشد لذا توضیح این مطلب ضروری بنظر می رسید.

منبع :  http://rehab.blogfa.comبرچسب‌ها: نوار عصب و عضله


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ | 12:51 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ

نوار عصب

سرعت هدايت عصبي  (Nerve Conduction Study, NCV)

در اين تست سرعت هدايت امواج در طول يك عصب بررسي مي شود .براي اين كار ابتدا عصب توسط تحريك الكتريكي ،تحريك مي شود.

اين كار معمولا توسط قرار دادن دو الكترود از جنس نمدكه با سرم مرطوب شده اند و تحريك الكتريكي خفيف انجام مي شود. اين كار باعث تحريك عصب شده و موج عصبي حاصله توسط دو الكترود ديگر ثبت مي شود. سرعت هدايت عصبي بر اساس فاصله بين الكترود هاي تحريك كننده و ثبت كننده و همچنين زماني كه طول كشيده موج حاصله درعصب اين مسير را طي كند محاسبه مي شود. به جز موارد خاص ، همراه با تعين سرعت عصبي ،الكترو ميوگرافي نيز انجام مي شود .

آمادگي براي اين تست:nerve

·       دماي بدن نبايد پايين باشد

·        از مصرف كرم وپماد خودداري شود

بيماراني كه تست هدايت عصبي به تشخيص انها كمك مي كند:

·        نروپاتي ديابتي

·        سندروم گيلن باره

·        نروپاتي در اثر نارساي مزمن كليه

·        سندرم كارپال تونل (گير افتادن عصب در مچ دست)

·        آسيب شبكه عصبي گردن يا كمر

·        شاركوت ماري توث

·        بي حسي وگز گز اندامها در اثر نروپاتي

·        فلج بلز (فلج عصب صورتي )

·        اختلال يا آسيب  در عصب اولنا ، مدين،راديال،پروتنال. تيبيال

احتياط:

در صورت داشتن پيس ميكر قلبي به پزشك اطلاع داده شود.


نوار عضله

الكترو ميو گرافي ( EMG, Electromyography  )

الكترو ميو گرافي براي ارزيابي سلامت يك عضله يا عصب ان عضله انجام مي شود. براي انجام اين تست يك الكترود سوزني در عضله وارد مي شود وفعاليت الكتريكي عضله از اين طريق ثبت مي شود . نوع موج ايجاد شده بر صفحه مانيتور و صداي موج جهت تشخيص بكار مي رود.

بعد از قرار داشدن الكترود از بيمار خواسته مي شود كه عضله خود را ابتدا به مقدار كم وسپس با درجات بيشتري منقبض كند.

براي انجام تست فرد نبايد گرسنه باشد و لباس راحتي پوشيده باشد.

اين تست در افرادي كه دچار آسيب عصبي يا ضعف عضلاني شده باشند انجام مي شود. مي توان به بيماريهاي زير اشاره نمود:

·       ضعف عضلاني

·       پلي ميوزيت

·       ميو پاتي/ ديستروفي عضلاني/ بيماري دوشن

·       سندرم تونل كارپ

·       آسيب عصب مديان،اولنا ،راديال و....

·       آسيب شبكه عصبي

·       كمر درد ، اختلال عملكرد عصب سياتيك

·       درد گردن

·       نروپاتي محيطي

در صورت وجود اختلال خونريزي دهنده يا ،بيماري قلبي پزشك اطلاع داده مي شود.

منبع :  http://rehab.blogfa.comبرچسب‌ها: نوار عصب و عضله


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ | 12:14 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
Your doctor has just ordered a test called an EMG. EMG stands for Electromyogram which loosely translated means electrical testing of muscles but in fact has come to mean electrical testing of nerves and muscles. The EMG is performed by a specialist, the Electromyographer, who is usually a Neurologist or a Physiatrist. Parts of the test (the nerve conductions) may be performed by a specially trained technician. It is an in-office procedure and does not require hospitalization. On average, an EMG takes anywhere between 30 minutes and 2 hours, depending on how extensive a testing your doctor orders on you. It can be done at any time during the day and, with few exceptions, does not require any special preparation.

Sometimes EMGs are thought to be a treatment of some sort, or a type of acupuncture. This is not true; an EMG is only a test, much like an EKG or an X-ray are tests and not treatments.

What are some problems for which EMGs are ordered?
EMGs are usually ordered when patients are having problems with their muscles or nerves. They test the nerves and muscles of the body’s extremities, looking for a problem in either one of these areas. An EMG may be ordered to see if you have a pinched nerve in the back or the neck. If you have tingling or numbness in your arms or legs, an EMG may show if you have a nerve entrapment somewhere or a nerve injury. Weakness of the muscles or “fatigue” (tiredness) may be indicative of nerve or muscle disease and require an EMG. There are many other medical problems that might suggest the need for an EMG. If you have any doubts as to why you need this test, ask your doctor.

What happens during an EMG?
During this test, you will be lying on an examination table, next to an EMG machine (which looks like a desktop or laptop computer). The test consists of two parts, though at times one may be done without the other. The first part is called Nerve Conduction Studies. In this part some brief electrical shocks are delivered to your arm or leg in an effort to determine how fast or slowly your nerves are conducting the electrical current and therefore in what state of health or disease they may be. You see, a nerve works something like an electrical wire. If you want to see if the wire is functioning properly, the easiest thing to do is to run electricity through it. If there are any problems along its length, you will know it by a failure of the current to go through. To do this, the doctor will attach small recording electrodes to the surface of one part of your limb, and will touch your skin at another point with a pair of electrodes delivering the shock. When this happens, you will feel a tingling sensation that may or may not be painful. Between the brief shocks you will not feel pain. As there are several nerves in each extremity which need to be tested, the procedure is repeated 3 or 4 times or more per extremity studied. The amount of current delivered is always kept at a safe level. Patients wearing pacemakers or other electrical devices need not worry since this current will rarely interfere with such devices. During the nerve conduction study, the doctor or the technician performing the study will occasionally be pausing to make calculations and measurements.

The second part of the test is called Needle Examination and as the name implies, involves some needle sticking. The needles used are thin, fine and about one and a quarter inches long. This part tests the muscle to see if there has been any damage to it as a result of the nerve problem or if the disease involves the muscle itself rather than the nerve. Usually 5 to 6 muscles are sampled in one extremity, but occasionally, if you have problems in more than one area, additional muscles may need to be studied. The needle is usually inserted in the relaxed muscle and moved inside gently in order to record the muscle activity. When this is done, you will be able to hear the sound of the muscle activity amplified by the EMG machine; it will sound something like radio static. The painful part of this section is when the needle is first inserted through the skin since all of the pain receptors are located in this area. Once inside the muscle, the sensation is usually perceived as discomfort or pressure rather than pain. During the needle exam, no electrical shocks are delivered. Also, since the needle probe is used here only as a recording device, no injections are given through the needle into the muscle. On the average, a muscle can be sampled in 2 to 5 minutes though this may vary with the type of problem being investigated.

How long does an EMG take?
The nerve conduction part of the test usually takes longer than the needle exam because one needs to make calculations and measurements during it. On average, if one extremity is studied, the nerve conductions take anywhere between 15 and 30 minutes. The needle exam for one extremity usually takes 15 to 20 minutes. You can count on being in the examination room for about one hour if only one extremity is requested; longer if more extremities need to be tested.

What kind of preparations are necessary for an EMG?
Few preparations are needed on the day you have an EMG. You do not need to fast, or eat any particular kinds of food before the test. You can drive yourself to and from the test, so you do not need to bring a friend or a relative with you, any more than you would say if you went to the dentist. You can count on resuming your regular activity after the test is completed. As for clothing, it is not as much what you wear as it is what you don’t wear. Since in a great majority of cases the low back and buttocks area may need to be studied or in cases of neck problems, the back of the neck and shoulder areas studied, it is best not to wear clothes which will interfere with access to these areas.

With few exceptions, you may continue taking medication prescribed by your physician as ordered without this interfering with the EMG. However, if you are taking a blood thinner, you should notify the Lab where your EMG is being done, since in that case the needle part of the test may cause bleeding inside the muscle. Also if you are on any medication for Myasthenia Gravis such as Mestinon or other, your medication may interfere with the test, so you should also notify the Lab. If you have any doubts about other medications you are taking, it is best to check with the Lab to be on the safe side.

Can I ask for some pain medication?
Different labs have different policies about pain medication. Some physicians may recommend you take two Aspirins or Tylenols before the test. Others may mail you a prescription drug to take an hour before the test. Sometimes you may be given an injection prior to the test. It is common however, that no sedation is given in any form since in most instances, patients wish to return to work or other regular activity after the test is completed. Another reason for not giving sedation is that you should always have someone accompany you to drive you home after receiving sedation and this is not always easy to arrange.

How soon will I find out the results?
Though the physician performing the test has a general idea of what the findings are during the test, the full results are only arrived at after more calculations and measurements are performed after the end of the test. The results are therefore usually not ready until later that day or even the next in complicated cases. They are usually not released directly to the patient. Instead they will be conveyed to the referring physician since he or she has to assess the results in light of the patient’s other findings.

How much will an EMG cost?
As a rule the more areas you need studied, the more the test will cost. However costs may vary from one physician to another and is different in different states. It is always best to inquire about cost with your physician.

Most insurance policies cover EMGs, though frequently the coverage is not 100% and the primary care or insurance physician will have to OK it before it can be ordered. It is best to have your doctor’s office find out what kind of coverage you have for an EMG
br /
برچسب‌ها: نوار عصب و عضله


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ | 12:26 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
یکی از علل شایع درد بیماریهای عصب و عضله می باشد.

درگیری اعصاب محیطی چه بصورت مجزی و چه بصورت گروهی منجر به ایجاد درد خواهد شد.

انجام نوار عصب و عضله با عث تشخیص محل ضایعه عصب و شدت درگیری آن می گردد لذا یکی از کارهایی که در ضایعات عصب بکار می رود انجام نوار عصب و عضله است.


برچسب‌ها: نوار عصب و عضله, طب فیزیکی


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ | 20:16 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
آدرس و تلفن اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران:

دکتر بیژن فروغ     مدیر گروه آدرس مطب:چمران ابتدای باقرخان غربی پلاک ۵۶  کلینیک تبسم تلفن ۶۶۵۷۲۲۲۰

دکتر غلامرضا رییسی معاون اجرایی گروه آدرس مطب : خ. شریعتی روبروی پارک شریعتی. نبش کوچه پیروز. ساختمان شریعتی. طبقه اول واحد ۱۰ تلفن ۲۲۸۸۲۸۳۱

 دکتر طناز احدی     معاون آموزشی گروه ۸۲۱۴۱۲۲۹

دکتر سید پژمان مدنی  معاون پژوهشی گروه بيمارستان شفا يحياييان

دکتر کوروش منصوری معاون دستیاری گروه و معاون امور دستیاری دانشگاه بيمارستان شفا يحياييان

دکتر سیمین سجادی   مسئول امتحانات و آزمون دستیاری بيمارستان شفا يحياييان

آدرس دیگر همکاران:

نام ونام خانوادگی ادرس محل کار تلفن محل کار
دکترعلیرضا مطلق  اصفهان بیمارستان کاشانی و الزهرا  ۰۳۱۱-۴-۲۳۵۰۰۰۱
دکتر سید علی مدینه ای  تبریز   ۱۷ شهریور جدید ساختمان پزشکان آبان طبقه اول  ۰۴۱۱ ۵۵۴۸۰۴۸ , ۰۴۱۱ ۵۵۳۷۲۷۷ . ۰۴۱۱ ۵۵۳۴۱۳۲
 دکثر یعقوب عبدوی   jبریز خیابان ۱۷ شهریور جدید برج آذربایجان طبقه سوم واحد ۳F  ۵۵۴۴۷۹۶ ۰۴۱۱
دکتر بابک کلاهی  تبریز - خیابان آزادی، ابتدای خیابان گلباد، ساختمان پزشکان امین، طبقه پنجم   ۳۳۷۷۶۷۸  - ۰۴۱۱
 دکتر شهرام صادقی  رسالت ، خیابان فرجام ، بین حیدرخانی و ولیعصر ، پلاک ۶۲۰ ، طبقه پنجم ، واحد ۱۵وتهران ، خیابان ولیعصر – بین مهدیه و خیابان قزوین – تقاطع مهدیخانی (فروزش – مدرس )جنب قنادی لادن مقابل داروخانه دکترشیرخورشیدی پلاک ۸ واحد۵   ۷۷۱۹۵۳۹۶-۵۵۳۹۴۲۷۴
دکتر بابک وحدت پور  اصفهان بیمارستان الزهرا

۷۹۲۳۰۲۶-۰۳۱۱

دکتر کامران ازما خیابان ولیعصر-بالاترازمیدان ونک-خیابان نگار-پلاک ۲۹ ۸۸۸۸۴۴۸۹
دکتر امیرحسین افشانی گوهر دشت-نهم شرقی-پلاک۱۰۴-واحد۶ ۰۲۶۱۴۴۴۱۲۴۶
دکتر کامیاراکرمی جلال ال احمد -نرسیده به تقا طع چمران-کوی پروانه-پلاک۴ ۸۸۶۳۵۱۹۹
دکترجعفر احمدزاده ارومیه-خیابان مدنی-تقا طع خیام شمالی –ساختمان پزشکان جم ۲۲۴۰۶۶۶
دکتر فتانه اکبری

پل مدیریت چهارراه مسجد

۸۸۶۸۱۳۵۲
دکتر محمد اصغر قراخیلی قا ئمشهر-خیابان بابل-دی کیلنیک قا ئم ۰۱۲۳۲۲۴۹۹۴۱

دکتر اوشیب فتاح

بابل-بیمارستان یحیی نزاد-درمانگاه طب فیزیکی   
دکتر نوشین اعتماد بیمارستان فیاض بخش-درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی  

دکتر محمدنعیم احراری رودی

کرمان-چهارراه طهماسب آباد-ساختمان خاتم الانبیاء-طبقه سوم

۰۳۴۱۲۴۴۰۰۹۱
دکتر ناصرعلی بهرام خیابان دکتر بهشتی-نبش سهروردی-ساختمان پزشکان۹۹۹ ۸۸۷۴۲۶۵۷

دکتر کامران بهمن تیموری

کرج-ابتدای طالقانی شمالی-نرسیده به بلوار ماهان-جنب داروخانه چلنگر-پلاک۳۷۸

۰۲۶۱۴۴۱۷۷۱۴
دکتر پیمان بنکدار آریاشهر-بین فلکه اول و دوم-جنب پرده سرای هدی-پلاک۱۰۱۴ ۴۴۲۰۹۹۲۸

دکتر بهروز توانا

تهران-میدان توحید-خیابان توحید-نیایش شرقی-پلاک۴

۶۶۹۳۰۸۵۹
دکتر حمیدرضا تقوی خیابان کارن-جنب بانک ملت-مجتمع پزشکی صفائیه ۰۱۵۱۲۲۲۷۳۱۰

دکتر میترا جنوبی

شهرک غرب-بیمارستان آیینه

 
دکتر بهرام جفرودی تهران-دوراهی قلهک-بیمارستان ایرانمهر ۲۲۶۰۹۵۶۶

دکتر فاطمه حمدی پور

تبریز-اول طالقانی-ساختمان پزشکان شهریار

۵۵۶۵۷۵۶
دکتر حسین حسن آبادی خیابان شهید چمران-سه راه جم-ساختمان پزشکان جم ۰۵۱۱۸۵۹۳۶۴۵

دکتر محمدتقی حلی ساز

تهران-بلوار کشاورز-بین جمالزاده و کارگر-ساختمان بهار-پلاک۳۷۸

۶۶۵۹۳۷۵۱۶۶۵۹۳۷۵۲
دکتر کامبیز خاموشیان کرمانشاه-چهارراه هلال احمر(شیروخورشید)- ۰۸۳۱۷۲۱۰۷۸۳
دکتر منیزه محمد پور دهکردی خیابان شریعتی-بالاتر از دو راهی قلهک-ساختمان۱۳۵۷-طبقه اول-واحد۶ ۲۲۶۱۵۳۹۱

دکتر ویکتوریا دهقانی

بیست متری سعدی-روبروی مخابرات-مرکز توانبخشی دکتردهقانی ۲۳۵۲۶۵۲
دکتر سید منصور رایگانی توانیر-روبروی بیمارستان دی-طبقه ۲-واحد ۵ ۸۸۷۸۷۶۲۰

دکتر فرید رضایی مقدم

خیابان قائم مقام فراهانی-خیابان۶-پلاک۸

۸۸۷۴۸۷۴۵
دکتر زهرا رضاسلطانی ضلع شرقی بیمارستان امام خمینی-خیابان دکتر قریب-نبش کوچه مصدق غربی-پلاک۱۳۱  ۶۶۴۳۲۸۹۳
دکتر آذر رحیم پناه بزرگراه رسالت-میدان رسالت-ابتدای هنگام-پلاک۱۱۰-ساختمان پزشکان پارس    ۷۷۲۰۷۰۸۴
دکتررضا روشن پزوه خیابان شریعتی-بالاتر از میرداماد-خیابان مینا-پلاک۴-طبقه دوم ۲۲۲۶۳۹۵۸

دکتر احمد زنبلی

یزد-بلوارطالقانی-مجتمع پزشکان رازی

۰۳۵۱۷۲۵۲۵۰۵
دکتر رضا سلمان روغنی خیابان دولت-نبش چهارراه کاوه-ساختمان پزشکان جام جم ۲۲۹۵۳۳۹۴

دکتر سیدرضا سعیدیان

اهواز-چهارراه نادری-خیابان مسلم-جنب دبیرستان هدف

۰۶۱۱۲۲۲۳۰۴۳
دکتر رضا سالک خیابان آفریقا-خیابان ظفر-پلاک۳۲۶ ۸۸۷۸۷۶۶۵
دکتر عبدالحمید مشرقی گنبدکاووس-خیابان امام خمینی شمالی-جنب داروخانه دکتر مشرقی ۰۱۷۲۲۲۲۵۷۶۰
دکتر هادی شجاعی میدان ونک- نرسیده به میدان جهان کودک-پلاک۵۱ ۸۸۷۷۶۷۳۶

دکتر علی شکری

   
دکتر رضا شاکری قادی بابل میدا کشوری-خیابان شهید سرگرد قاسمی-مجتمع پزشکی بهزاد ۰۱۱۱۲۲۵۷۲۱۰

دکتر الهه شیردل

زیر پل سیدخندان-خیابان ابوذر-پلاک ۶-طبقه۲

۲۲۸۶۴۲۵۹
دکتر شهرام صادقی خیابان فرجام-بین حیدرخانی و ولیعصر-پلاک۱۸۹-طبقه۵ ۷۷۲۲۵۴۷۶

دکتر مجتبی عیسی خانی

اراک-خیابان شهید بهشتی-ساختمان فردوسی

۲۲۳۱۳۳۰
دکتر حمیدرضا علمی همدان-خیابان بوعلی-نبش آرامگاه-ساختمان پزشکان شماره ۱ ۲۲۳۷۶۲۲۳
دکتر محمد فراهانی زنجان-خیابان سعدی-کوچه غدیر-ساختمان پلور-طبقه همکف ۰۲۴۱۳۲۲۸۲۵۵

دکتر محمد فرجاد

خیابان شهید عباسپور-خیابان برادران-خیابان شهروز-پلاک۴۰

۸۸۷۷۶۸۹۵
دکتر بیزن فروغ خیابان شریعتی-روبروی حسینیه ارشاد-خیابان گل نبی پلاک ۳ ۲۲۸۹۵۷۶۷

دکتر علی اکبر قطب الدینی

یزد-بلوار امام جعفر صادق-جنب فروشگاه رفاه-پلاک۱

۰۳۵۱۶۲۳۷۰۶۵
دکتر علی اصغر قیومی نائینی قم-خیابان آذر-بیمارستان نکویی  

دکتر تورج کریمی

کرج-خیابان طالقانی-ساختمان نیلوفر

۰۲۶۱۲۷۰۹۳۶۳
دکتر افشین کریم زاده تهران-خیابان دماوند-ایستگاه منصور آباد-ساختمان شهریار-واحد ۱۹ ۸۸۰۷۸۸۷۷

دکتر بابک محمودیان

خیابان شریعتی-خیابان کاج-بیمارستان خانواده

۷۷۶۰۳۰۳۸
دکتر محمدصادق صدیق مستوفی میدان ولیعصر-اول بلوار کشاورز-پلاک۱۴-طبقه۴ ۰۲۱۸۸۹۱۴۱۵۸

دکتر پرویز مزگانی

ابتدای مطهری-نبش سربداران-شماره۴۳۸

۸۸۹۰۸۹۱۳
دکتر کوروش منصوری میدان ونک-کوچه صانعی-ساختمان مرجان-طبقه۵ ۸۸۷۷۹۹۷۷

دکتر منصور محمدی

اهواز-چهارراه نادری-مجتمع تخصصی آرین-واحد۱۲

 ۰۲۶۱۴۵۸۴۲۴۱
 دکتر رویا منصوری پور  کرج-۴۵متری گلشهر-بالاتر از چهارراه گلزار-نبش شقایق شرقی-ساختمان تخصصی پزشکان گلشهر-طبقه اول  

دکترسید پزمان مدنی

بلوار کشاورز-نبش بیمارستان ساسان-کوچه رویان-پلاک ۷۵-طبقه دوم

۸۸۹۶۹۳۳۱
دکتر حبیب مفخم میدان ونک-ابتدای ملاصدرا-خیابان شاد-پلاک۵-طبقه دوم ۸۸۸۸۳۰۹۶

دکتر محمدرضا نیکو

همدان-خیابان بوعلی-طبقه همکف-کلینیک دندانپزشکی خانواده

۰۸۱۱۲۵۲۸۵۴۱
دکتر شهریارنصیرزاده دشتگل اهواز-بیمارستان امام خمینی-درمانگاه تخصصی  

دکتر شریف نجفی

۵۰۱ ارتش

 
دکتر علی نیاستی کرمانشاه-خیابان حاج محمد تقی اصفهانی-ساختمان ابن سینا-روبروی آزمایشگاه رازی ۰۸۳۱۷۲۱۲۴۴۴
دکتر کی نوش همایونی شیراز-بیمارستان قلب حضرت فاطمه زهرا ۷۳۸۰۲۸۱
دکتر پرویز یزدان پناه یاسوج-کلینیک شهید مفتح ۰۷۴۱۲۲۳۱۰۰۵
دکتر سیده لیلا یحیایی شهرری-خیابان فدائیان اسلام-بیمارستان فیروز آبادی-بخش فیزیوتراپی ۵۵۹۰۲۰۶۴-۹
تلفن محل کار ادرس محل کار

برچسب‌ها: آدرس متخصص نوار عصب و عضله, نوار عصب و عضله, گزگز پا, گزگز دست


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : جمعه ۱۳۹۰/۰۲/۳۰ | 18:45 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ
بنام خدا

مطالعات نشان مي دهد كه بيش از 90 درصد مبتلايان به ديسك كمر و گردن با درمان غير جراحي بهبودي مي يابند.كشش كمر يكي از روشهايي است كه در درمان ديسك كمر و كمردرد مي تواند مفيد باشد البته اين روش معجزه آسا نبوده و در كنار ورزش درماني مي تواند مفيد باشد ولي ضروري نيست.

نظارت دكتر فيزيوتراپ و يا همكاران كارشناس و كارشناس ارشد فيزيوتراپي بر انجام صحيح كشش و ورزشهاي اصلاحي بسيار مهم است.

بايد توجه كرد كه هيچ وسيله درماني جايگزين هنر تيم توانبخشي شامل متخصص طب فيزيكي و توانبخشي،فيزيوتراپيست و... نخواهد شد.

 

كشش كمر و گردن بعنوان درمان غير جراحي ديسك كمر و گردن

يكي از روشهايي كه در درمان ديسكهاي ناحيه كمر و گردن كاربرد دارد كشش است .تبحر در انتخاب نحوه و زاويه كشش و ميزان كشش اعمالي در نتيجه درمان موثر است.

انواع كشش:

1-كشش دستي:كشش مي تواند بصورت دستي در ناحيه گردن اعمال شود .اين نوع كشش معمولا توسط متخصصين طب فيزيكي و توانبخشي قبل از اعمال درمان اصلاح زاويه ستون فقرات بكار مي رود.

2-كشش مكانيكال: اين نوع كشش توسط دستگاه و با نظر متخصص در زاويه مشخص و ميزان مشخص كه به دستگاه داده مي شود اعمال مي گردد. در اين نوع كشش ميزان كشش اعمالي قابل انتخاب و اندازه گيري بوده و كشش بصورت طولاني تري اعمال مي گردد.در اين روش امكان اعمال كشش بر روي مهره خاص كمري و گردني وجود دارد و با كشش مهره خاص امكان كاهش فشار روي مهره خاص كمري ايجاد شده و شاهد بهبود بيمار مبتلا به ديسك كمري و گردني خواهيم بود.

اين نكته قابل اهميت است كه هيچ دستگاهي به تنهايي براي درمان ديسك  كافي نيست و انجام روشهاي ديگر مانند استفاده از حمايتهاي كمري و گردني ،انتخاب ورزش،بكارگيري روشهاي اصلاح ستون فقرات  توسط متخصص توانمند  و در موارد خاص دارو درماني  ليزر و...در نتيجه درمان بسيار موثر است.

نكات مهم قبل از درمان ديسك كمري و گردني با كمك كشش:

1-ارزيابي بيمار توسط پزشك و تشخيص محل ديسك و مشكلات ناشي از آن:ممكن است پزشك از MRI,EMG (الكتروميوگرافي نوار عصب و عضله)براي ارزيابي بهتر بهره بگيرد.

2-بكارگيري روشهاي درمان دستي و اصلاح راستاي ستون فقرات توسط متخصص طب فيزيكي و توانبخشي.اصلاح ساختار مكانيكي پا و زانو در صورت نياز توسط كفي مناسب

3-انتخاب روشهاي همراه با كشش مانند فيزيوتراپي و ورزش درماني توسط پزشك متخصص.

4-مشاوره تغذيه در صورت لزوم.

تعداد جلسات درماني:

تعداد جلسات درماني بايد توسط  متخصص مشخص شود.

معمولا نتيجه مطلوب بين 10 تا 25 جلسه حاصل مي شود.

در حين كشش به دستورات فيزيوتراپيست توجه نماييد.پس از كشش به آرامي از تخت پايين آمده و از حركات اضافي خودداري نماييد.با توجه به كاهش درد و احساس بهبودي پس از كشش، از انجام فعاليت بدون نظر پزشك و فيزيوتراپيست خودداري نماييد.

 

 


برچسب‌ها: كشش كمر, نوار عصب و عضله, كفي, کمردرد, دیسک کمر, گردن درد


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۳ | 6:9 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ

پاسخ به سوالات رایج در مورد نوار عصب و عضله

NCV چیست؟

 NCV مخفف بررسی سرعت هدایت عصبی Nerve Conduction Velocity می باشد. عملا بررسی  سرعت هدایت Nerve Conduction Study   (NCS   شامل

1.      تعیین سرعت هدایت عصبی، 2. تعیین "تاخیر زمانی" Latency  از وقتی که عصب را تحریک می کنیم تا زمانی که موج حاصله ثبت می شود و بررسی ارتفاع موج است.

 EMG چیست؟

 الکترومیوگرافی شامل ثبت فعالیت الکتریکی عضله است که معمولا با الکترود سوزنی انجام می گیرد. الکترودهای سطحی نیز  در مواردی که بخواهیم فعالیت کلی عضله را ثبت کنیم بکار می روند.مثلا در بیو فیدبک یا در بررسی قدرت عضلات اما در بررسی بیماریهای عصب و عضله انجام الکترومیوگرافی ضروری است.

 آیا همیشه  EMG و NCV  با هم انجام می شوند؟

 در اکثر موارد ایندو باید با هم انجام شوند. بطور استثنائی مثلا اگر پزشک تنها بخواهد وجود یا عدم وجود سندرم تونل کارپ را   بداند و رد سایر بیماریها مثل درگیری ریشه گردنی را در نظر نگیرد و یا ممنوعیتی برای استفاده از سوزن وجود داشته باشد  با درخواست پزشک معالج این کار انجام می شود.

 روش ثبت موج حسی و حرکتی:

 برای گرفتن موج حسی ،عصب را در یک محل تحریک کرده و پاس خ را از روی پوست ثبت می کنیم.  برای گرفتن موج حرکتی، پاسخ از روی عضله ثبت می گردد.

 برای اندازه گیری سرعت هدایت عصبی، عصب را در دو نقطه تحریک می کنیم و  فاصله بین دو نقطه تقسیم بر زمان طی شده در این حالت سرعت هدایت عصبی است.

 


نوار عصب نوار عضله

 نوار عصب

سرعت هدايت عصبي  (Nerve Conduction Study, NCV)

در اين تست سرعت هدايت امواج در طول يك عصب بررسي مي شود .براي اين كار ابتدا عصب توسط تحريك الكتريكي ،تحريك مي شود.

اين كار معمولا توسط قرار دادن دو الكترود از جنس نمدكه با سرم مرطوب شده اند و تحريك الكتريكي خفيف انجام مي شود. اين كار باعث تحريك عصب شده و موج عصبي حاصله توسط دو الكترود ديگر ثبت مي شود. سرعت هدايت عصبي بر اساس فاصله بين الكترود هاي تحريك كننده و ثبت كننده و همچنين زماني كه طول كشيده موج حاصله درعصب اين مسير را طي كند محاسبه مي شود. به جز موارد خاص ، همراه با تعين سرعت عصبي ،الكترو ميوگرافي نيز انجام مي شود .

آمادگي براي اين تست:

·       دماي بدن نبايد پايين باشد

·        از مصرف كرم وپماد خودداري شود

بيماراني كه تست هدايت عصبي به تشخيص انها كمك مي كند:

·        نروپاتي ديابتي

·        سندروم گيلن باره

·        نروپاتي در اثر نارساي مزمن كليه

·        سندرم كارپال تونل (گير افتادن عصب در مچ دست)

·        آسيب شبكه عصبي گردن يا كمر

·        شاركوت ماري توث

·        بي حسي وگز گز اندامها در اثر نروپاتي

·        فلج بلز (فلج عصب صورتي )

·        اختلال يا آسيب  در عصب اولنا ، مدين،راديال،پروتنال. تيبيال

احتياط:

در صورت داشتن پيس ميكر قلبي به پزشك اطلاع داده شود.


نوار عضله

الكترو ميو گرافي ( EMG, Electromyography  )

الكترو ميو گرافي براي ارزيابي سلامت يك عضله يا عصب ان عضله انجام مي شود. براي انجام اين تست يك الكترود سوزني در عضله وارد مي شود وفعاليت الكتريكي عضله از اين طريق ثبت مي شود . نوع موج ايجاد شده بر صفحه مانيتور و صداي موج جهت تشخيص بكار مي رود.

بعد از قرار داشدن الكترود از بيمار خواسته مي شود كه عضله خود را ابتدا به مقدار كم وسپس با درجات بيشتري منقبض كند.

براي انجام تست فرد نبايد گرسنه باشد و لباس راحتي پوشيده باشد.

اين تست در افرادي كه دچار آسيب عصبي يا ضعف عضلاني شده باشند انجام مي شود. مي توان به بيماريهاي زير اشاره نمود:

·       ضعف عضلاني

·       پلي ميوزيت

·       ميو پاتي/ ديستروفي عضلاني/ بيماري دوشن

·       سندرم تونل كارپ

·       آسيب عصب مديان،اولنا ،راديال و....

·       آسيب شبكه عصبي

·       كمر درد ، اختلال عملكرد عصب سياتيك

·       درد گردن

·       نروپاتي محيطي

آيا امكان انجام الكتروميوگرافي بدون سوزن وجود دارد؟

انجام التروميوگرافي با سوزن emg جزئ جدانشدني اين تست مي باشد و فقط در موارد اختلالات انعقادي خون ،ادم و ورم ناشي از برداشت سينه ،وجود عفونت در محل قرار دادن سوزن انجام نمي شود.

عدم استفاده از سوزن در نوار عضله منجر به پاسخ ناقص و با دقت پايين خواهد شد و نشانه پيشرفته بودن دستگاه نيست.

در صورت وجود اختلال خونريزي دهنده يا ،بيماري قلبي پزشك اطلاع داده مي شود.

كاربرد نوار عصب و عضله در ديسك گردن و كمر:

يكي از علل شايع مراجعه بيماران به كلينيكهاي نوار عصب و عضله و الكتروميوگرافي ابتلا به ضايعات مربوط به ديسك گردن و كمر است.بدون شك نوار عصب و عضله به پزشكان در تشخيص و درمان مشكلات ديسك گردن و كمر كمك مي كند.

نوار عصب و عضله در تشخيص فشار روي ريشه هاي عصبي كه از بين مهره ها عبور كرده و توسط ديسك صدمه ديده تحت فشار قرار مي گيرند كمك كننده است.

انجام نوار عصب و عضله به پزشك معالج در تشخيص ميزان ضايعه ايجاد شده توسط ديسك صدمه ديده كمك مي كند.

البته بايد توجه كرد كه نوار عصب براي برسي شدت ضايعه و احتمال بهبودي كمك كننده است ولي در مواردي از ديسك گردن و كمر كه فشاري روي ريشه هاي عصبي وارد نيامده است  انتظار يافته غير طبيعي را نخواهيم داشت.

نوار عصب و عضله براي بررسي وضعيت بهبود پس از درمان بصورت جراحي و يا روشهاي طب فيزيكي  موثر است.

آدرس :چمران ابتداي باقر خان غربي كلينيك تبسم

تلفن مشاوره ،66564674       66572220  

نویسنده:دکتر غلامرضا رییسی،دكتر بيژن فروغ

 


برچسب‌ها: نوار عصب, نوار عصب و عضله, NCV, الکترومیوگرافی, EMG, بي حسي وگز گز, درد


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com