تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ | 14:44 | نويسنده : دکتر بیژن فروغ

عضلات قدامی یا جلویی ران

 این دسته از عضلات در قدام یا جلوی استخوان ران قرار گرفته اند و بیشترین توده عضلات ران در این قسمت قرار دارد.
در این دسته دو عضله مهم سارتوریوس و چهارسر رانی جای گرفته اند.

 

1- عضله سارتریوس Sartorius یا خیاطه

این عضله بلند ترین عضله بدن است. سارتریوس عضله ای بلند و باریک است که در زیر پوست قدام ران قرار دارد. این عضله از خار خاصر قدامی فوقانی ASIS منشا گرفته و بصورت مایل به پایین و سمت داخل ران میاید و سپس از روی کندیل داخلی ران عبور کرده و تاندون آن در پایین به تاندون های عضلات گراسیلیس و سمی تندینو میپیوندد تا پس آنسرینوس Pes anserinus یا پنجه غازی را تشکیل دهد. پنجه غازی به سطح داخلی کندیل داخلی استخوان درشت نی یا تیبیا متصل میشود. این عضله موجب فلکشن ( خم شدن) ، چرخش خارجی و ابداکشن ( دور شدن) ران میشود. (منظور دور شدن ران از خط وسط بدن است)

 

1557 3

 

 

2- عضله چهارسر ران یا کوادری سپس Quadriceps

 1557 4
 این عضله بزرگترین عضله ران بوده و قسمت اعظم توده عضلانی جلو ران را تشکیل میدهد.
کوادری سپس از چهار عضله به نام های
  • واستوس مدیالیس Vastus medialis
  • واستوس لترالیس Vastus lateralis
  • واستوس اینترمدیوس Vastus intermedius
  • رکتوس فموریس Rectus femuris

تشکیل شده است.  عضله چهارسر قویترین عضله بدن بوده و همه چهار سر آن اکستانسور یا راست کننده مفصل زانو هستند. عضلات چهارسر بخصوص قسمت واستوس مدیالیس آن در پایدار نگه داشتن استخوان کشکک در جلو زانو نقش مهمی دارند.

عضله رکتوس فموریس در وسط جلوی ران قرار دارد. تاندون این عضله در بالا به خار خاصره قدامی تحتانی AIIS و لبه بالایی استابولوم متصل میشود. سپس عضله به سمت پایین آمده و تاندون آن در پایین به لبه بالایی استخوان کشکک متصل میشود. عضلات رکتوس فموریس و سارتریوس تنها عضلات قدام ران هستند که میتوانند مفصل ران را هم فلکس یا خم کنند. پس رکتوس فموریس هم زانو را راست میکند و هم مفصل ران را به جلو خم میکند. وقتی زانو کاملا صاف و کشیده است این عضله در حداقل کشش خود قرار دارد و نمیتواند به خوبی مفصل ران را خم کند. همچنین وقتی ران در حالت خم قرار دارد این عضله در کوتاه ترین طول خود است و نمیتواند زانو را بخوبی راست کند. در بقیه حالات رکتوس فموریس میتواند روی هر دو مفصل ران و زانو بخوبی اعمال نیرو کند.

عضله واستوس لترالیس بزرگترین قسمت عضلات چهارسر ران است. تاندون این عضله در بالا به استخوان را متصل میشود. عضله در سطح قدامی و خارجی ران به پایین آمده و تاندون آن در پایین به سطح فوقانی و خارجی استخوان کشکک متصل میشود.

عضله واستوس مدیالیس در بالا و استخوان ران میچسبد. سپس عضله در سطح قدام و داخلی ران به پایین آمده و تاندون آن در پایین به لبه بالایی و داخلی استخوان کشکک متصل میشود.

عضله واستوس اینترمدیوس هم در بالا به استخوان ران چسبیده و در پایین به لبه بالایی استخوان کشکک متصل میشود. قسمت اعظم این عضله در پشت عضله رکتوس فموریس پنهان شده است.

تمامی عضلات کمپارتمان قدامی ران همراه با عضله پکتینئوس Pectineous (که از کمپارتمان داخلی است) از عصب فمورال عصب گیری میکنند.

 1557 1

                                      نمای عضلات قدامی ران

 

 1557 2

                                                                      سطح مقطع ران
منبع:ایران ارتو پد


برچسب‌ها: عضله سارتریوس, عضله چهارسر ران, استخوان کشکک


سایت جدید کلینک دکتر بیِژن فروغبرای مشاهده زمان مشاوره باپزشک رو
ی لینک زیر کلیک کنید
مشاوره رایگان تلفنی با پزشک 

تلفن:09305401821

برای مشاهده زمان مشاوره فیزیوتراپی روی لینک زیر کلیک کنید

مشاوره رایگان تلفنی با متخصصین فیزیوتراپی

 تلفن: 09361196090

و 

 تلفن :22895767 -021نحوی پرسش سوال از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ و

 کلینیک توانبخشی تبسم سابق(مرکزتوانبخشی دکتر بیژن فروغ )
برای دریافت نوبت روی لینک زیر کلیک کنید تهران :اتوبان چمران، ابتدای باقرخان غربی،

کلینیک توانبخشی تبسم سابق 

(مرکز توانبخشی دکتر بیژن فروغ)


برای مشاوره بر روی لینک زیرکلیک کنید

مشاوره رایگان از طریق ایمیل با دکتر بیژن فروغ 


bijanfr@gmail.com